FANDOM


Súng trường bắn tỉaSửa đổi

M40A1Sửa đổi

M24 Sniper Weapon SystemSửa đổi

Iver Johnson AMAC 1500Sửa đổi

Barrett M82A1Sửa đổi

M40A3Sửa đổi

Unknown RifleSửa đổi

Accuracy International Arctic WarfareSửa đổi

SVD DragunovSửa đổi

DSR-Precision GmbH DSR-1Sửa đổi

Súng trường tiến côngSửa đổi

M16Sửa đổi

M16A4Sửa đổi

FN SCAR-LSửa đổi

AK-47Sửa đổi

Steyr AUGSửa đổi

Súng ngắnSửa đổi

Walther P99Sửa đổi

SIG-Sauer P232Sửa đổi

Glock 18CSửa đổi

Glock 17Sửa đổi

Súng ngắn ổ quaySửa đổi

Taurus TrackerSửa đổi

Súng máy hạng nặngSửa đổi

General Dynamics M197 VulcanSửa đổi

M230 Chain GunSửa đổi

Máy baySửa đổi

AH-1W Super CobraSửa đổi

AH-64D Apache LongbowSửa đổi

Aichi M6A SeiranSửa đổi

Tàu ngầmSửa đổi

I-400Sửa đổi