FANDOM


Nhân vật chínhSửa đổi

Sakaki Yumiko: Bạn cùng lớp / Người yêu

Suou Amane: Bạn cùng lớp / Người yêu

Matsushima Michiru: Bạn cùng lớp / Người yêu

Irisu Makina: Bạn cùng lớp / Con gái nuôi / Em gái / Người yêu

Komine Sachi: Bạn cùng lớp / Lớp trưởng / Hầu gái / Bạn thời thơ ấu / Người yêu

Nhân vật phụSửa đổi

Tachibana Chizuru:

Harudera Yuria:

Kazami Kazuki: Chị gái / Người yêu

Kusakabe Asako:

Kazami Ryouji:

Kazami Satoko:

Nhân vật khácSửa đổi

Heath Oslo:

Daniel Born:

Milliena Stanfield:

Agnet Garret:

Edward Walker:

Justin Mikemayer:

Marlin:

Robert Wallson:

Zoey Graham:

John: