FANDOM


Nhân vật chínhSửa đổi

  • Kazami Yuuji: bạn học/cha nuôi (là định lý trong anime, nhưng ở VN thì phải vào route Makina mới có)/"anh trai".
  • Suou Amane: Bạn học/mục tiêu làm nũng.
  • Sakaki Yumiko: Bạn học/mục tiêu trêu chọc.
  • Matsushima Michiru: Bạn học/mục tiêu trêu chọc.
  • Komine Sachi: Bạn học/hầu gái/chiến hữu.

Nhân vật phụSửa đổi